Tag: liuba ceban

Repere de bază pentru trasarea cadrului de formare a gândirii și acțiunii suicidologice în R. MoldovaRepere de bază pentru trasarea cadrului de formare a gândirii și acțiunii suicidologice în R. Moldova

Liuba Ceban SummarySuicidology as a research field of the related phenomenon has very little visibility andrecognition in R. Moldova. By becoming acquainted with the field the complexity of the realitiesaround